מיקוד טורס - שבת הרב קוק

מרצים בשבת

שבת הגות בנושא: 
'הרב קוק לנוכח אתגרי דורנו'

בהשתתפות:
הרב יוחנן פריד, יו"ר בית הרב קוק
פרופ' שלום רוזנברג, האוניברסיטה העברית 
ד"ר שלי גולדברג, מרצה למחשבת ישראל, חסידות וקבלה

ביום שישי - סיור בבית הרב קוק

אחראי תוכן: הרב אוריאל גנזל, רב הישוב רבבה ומרבני צהר

בקרוב!

- בקרוב -
פרטים על שבת הרב קוק
תשע"ח